6 Shtator 1625, Theofan Popa shqipëron mbishkrimin e Kishës së Shën Kollit, Lunxhëri

Kisha e Shën Kollit

Në mbishkrimin mbi portën jugore të kishës së Shën Kollit, në katundin Sarginisht të Lunxherisë, i prurë shqip nga studiuesi ynë Theofan Popa, rezulton se faltorja, që sot është shpallur monument kulture, është ndërtuar, më 6 Shtator 1625, me ndihmën e priftërinjëve të fshatit dhe familjarët e tyre.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply