6 Shtator 1611, një relacion Venedikas përmend pasuritë e Butrintit dhe Pargës

Butrint

Në relacionin e qeveritarit venedikas të Korfuzit, që mban datën 6 Shtator 1611, flitet për fortifikimin e Pargës dhe Butrintit, si dhe pasuritë pyjore të këtyre viseve Arbërore. Lënda drusore, sikurse thuhet në relacion, tregëtohet në Korfuz e deri  në Kretë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply