15 Korrik 1835, Naum Katro dhe nipi i tij Gjergji, kanë pikturuar ikonën e madhe në ikonostasin e kishës së Shën e Djelës, në Nartë të Vlorës

Naum Katro dhe nipi i tij Gjergji, më 15 Korrik 1835, kanë pikturuar ikonën e madhe në ikonostasin e kishës së Shën e Djelës, në Nartë të Vlorës, një thesar i vërtetë shpirtëror dhe kulturor, që lidhet drejtpërsëdrejti, me identitetin e kombit tonë. Naumi dhe Gjergji janë pinjollë të familjes së dëgjuar të piktorëve mesjetarë, Katro ose Çetiri, që kanë punuar kryesisht për zbukurimin e faltoreve të Myzeqesë dhe të Shqipërisë së Mesme. lkonografi i parë që përmendet nga kjo dinasti, është Gjergj Prend Katrua.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply