30 Shtator 1938, filloi prodhimin e para fabrikë e makaronave, në Shkodër

Fabrika e makaronave në Shkodër

Në Shkodër, më 30 Shtator 1938, filloi prodhimin fabrika e parë e makaronave, e para edhe në të gjithë vendin.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply