30 Shtator 1921, u përfundua konventa “Për ndalimin e shitjes së grave dhe fëmijëve”

Kombet e Bashkuara në Gjenevë

Në Gjenevë, më 30 Shtator 1921, u përfundua Konventa Ndërkombëtare, “Për ndalimin e shitjes së grave dhe fëmijëve”. Shqipëria aderoi në këtë akt të rëndësishëm të së Drejtës Ndërkombëtare, në Tetor të vitit 1924.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply