30 Qershor 1999, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin, “Për përdorimin e tokës bujqësore, për ndërtimin e strehimeve, për popullsinë e dëbuar nga Kosova”

Më 30 Qershor 1999, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin, “Për përdorimin e përkohshëm të tokës bujqësore, për ndërtimin e kampingjeve, për strehimin e popullsisë së dëbuar forcërisht, nga Kosova”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply