3 Dhjetor 1913, publikohet akti i parë i konçensionit për krijimin e Bankës Kombëtare Shqiptare

Banka Kombëtare e Shqipërisë

Më 3 Dhjetor 1913, u publikua akti i parë i konçensionit ndërmjet Qeverisë Provizore të Vlorës dhe përfaqësuesve të Bankës Tregëtare të Milanos dhe Bankës së Vjenës, mbi krijimin e Bankës Kombëtare Shqiptare. Konçensioni nuk u realizua, si rezultat i luftrave ballkanike dhe Luftës së parë Botërore.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply