29 Mars 1996, u miratua “Kodi i Proçedurës Civile të Republikës së Shqipërisë”

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në seancën plenare të dates, 29 Mars 1996, miratoi “Kodin e Proçedurës Civile të Republikës së Shqipërisë”. Teksti i Kodit është botuar në Fletoren Zyrtare Nr.9,10,11, të muajit Maj 1996.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare