29 Mars 1994, marrëveshje ekonomike me Austrinë

Në Vjenë, më 29 Mars 1994, u përfundua Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë mbi marrëdhëniet ekonomike dypalëshe.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare