28 Maj 1430, nga një letër e Senatit të Raguzës, mësojmë përshtypjen e kryengritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq

Nga një letër e Senatit të Raguzës, që mban datën 28 Maj 1430, mësojmë përshtypjen e kryengritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër, “e kanë pushtuar të gjithë krahinën e Gjon Kastriotit dhe i kanë rafshu përdhe të gjitha fortesat, përveçse dy, të cilat i kanë forcuar për vete..Një pjes krahinës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sulltani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton në ato krahina, që qenë të despotit Esau e të despotit Artës.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare