27 Shkurt 1992, u ratifikua konventa për mbrojtjen e fëmijëve

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i mbledhur në seancën e 27 Shkurtit 1992, ratifikoi “Konventën mbi të drejtat e fëmijës”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare