27 Shkurt 1979, Sekretari i Përgjithshwm i OKB-së Peres de Kuelar viziton Shqipërinë

Diplomati peruan Havier Peres de Kuelar, i zgjedhur më 27 Shkurt 1979, zëvëndës Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe tre vjet më vonë Sekretar i Përgjithshëm i saj. Në vitin e trazuar 1990, bëri një vizitë zyrtare dhe miqësore edhe në vendin tonë duke i dhënë shtytje serioze proçeseve liberalizuese e demokratizuese që kishin zënë fill në Shqipëri

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare