20 Tetor 1715, botimi i Françesko da Leçe, libër themelor i gramatikës shqip

Françesko da Leçe

Albanologu Italian Françesko de Mario da Leçe, përfundoi më 20 Tetor 1715, studimin “Vërejtje gramatikore mbi gjuhën shqipe dhe mbi ortografinë e saj”. Një vit më vonë, vepra pa dritën e botimit. Me këtë vepër, ai hyri në gramatologjinë shqiptare si autor i gramatikës më të vjetër në gjuhën shqipe, madje si autor i gramatikës më të vjetër të gjuhëve ballkanike. Vepra e Françesko da Leçes, u kthye në libër tavoline, për shumë studiues të mëvonshëm të shqipes dhe Shqipërisë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply