16 Dhjetor 1992, hapet Banka e Përbashkët Italo-Shqiptare

Banka e Përbashkët Italo-Shqiptare

Në vitin 1992, në vendin tonë, u miratuan normativat e nevojshme juridike për ndryshimin e sistemit bankar dhe adaptimin e tij, sipas kushteve të ekonomisë kapitaliste të tregut. Në përputhje më këto ndryshime, më 16 Dhjetor 1992, u hap Banka e Përbashkët Italo-Shqiptare, e cila vazhdon veprimtarinë e saj të suksesshme edhe sot.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply