16 Dhjetor 1966, Traktati Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike

Traktati Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi, më 16 Dhjetor 1966, Traktatin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike. Shqipëria aderoi në këtë dokument të rëndësishëm të së Drejtës Ndërkombëtare, vetëm pas përmbysjes së sistemit socialist, në Tetor të vitit 1991.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply