9 Nëntor 1938, shoqëria kolektive “Vllazën Shijaku”

Durrës

Më 9 Nëntor 1938, u krijua shoqëria kolektive “Vllazën Shijaku” me qendër në Durrës dhe degën e saj në Korçë, për bluarjen dhe tregëtimin e miellit, brënda dhe jashtë Shqipërisë. Po atë ditë në Durrës, u krijua dhe shoqëria tjetër kolektive “Vëllazën Rroko”, për tregëtimin e sendeve të kinkalerisë, parfumerisë, porcelanit, artikujve të gjahut, etj.

Referencat:

Biblioteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply