9 Nëntor 1718, proçesverbal i tregëtisë në Elbasan

Elbasan

Në qytetin e Elbasanit, më 9 Nëntor 1718, u krye regjistrimi në gjyq i aktit të shitjes të një ngarkese lëkurësh. Proçes-verbali i mbajtur me këtë rast ka ardhur deri në ditët tona dhe ai dëshmon për zhvillimin ekonomik dhe të tregut shqiptar në shekullin e XVIII, dhe për jetën e përditshme të qyteteve tona.

Referencat:

Biblioteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply