6 Mars 1925, u përfundua traktati për bashkëpunim me Italinë aq shumë i kontestuar nga opozita

Më 6 Mars 1925, u përfundua “Protokolli final” i “Traktatit të tregëtisë dhe lundrimit”, të lidhur në Romë, midis Qeverisë Shqiptare dhe Qeverisë italiane, në Janar të vitit 1924. Sikurse dihet opozita demokratike e asaj kohe, e kundërshtoi këtë Traktat dhe ai u ratifikua vetëm pas shtypjes së Revolucionit të Qershorit.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare