6 Mars 1937, Parlamenti shqiptar miratoi ligjin “Mbi ndalimin e mbulimit të fytyrës”

Parlamenti shqiptar, më 6 Mars 1937, miratoi Ligjin “Mbi ndalimin e mbulimit të fytyrës”. Në nenin 1 të këtij ligji thuhej: “Ndalohen femnat me mbulue fytyrën e tyne tanësisht ose pjesërisht me çdo mjet mbulimi. Kundravajtëset dënohen me gjobë të randë deri 500 franga ari”. Sipas nenit të dytë ndëshkoheshin bashkëshortët apo kujdestarët e femrave që shkelnin ligjin me gjoba 20 deri në 1000 franga ari dhe ndalimi i ofiqeve publike për 1 deri në 3 vjet. Në rast përsëritje, personi dënohej me heqje lirie. Shtypi i kohës e quante miratimin e ligjit si fillimin e “reformës shpëtimtare që ka për qëllim t’a  lartësojë gruan dhe femrën shqiptare”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare