5 Nëntor 1908, themelimi i klubit patriotik “Drita”

Gjirokastra

Më 5 Nëntor 1908, në Gjirokastër u themelua klubi patriotik “Drita”. Po atë vit në qytetin e jugut, u ngrit shkolla “Liria”, e para shkollë shqipe.

Referencat:

Bibloteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply