31 Korrik 1997, mbledhje ne Rome per rimekembjen e Shqiperise.

U zhvillua mbledhja pergatitore e Romes per rimekembjen e Shqiperise ne prani te Franc Vranicki i derguari i OSBE-se.

Leave a Reply