31 Korrik 1931, u përfundua Traktati i Tregëtisë dhe Lundrimit midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe

Më 31 Korrik 1931, u përfundua “Traktati i Tregëtisë dhe Lundrimit midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe”. Për rregullimin dhe intensifikimin e marrëdhënieve të ndërsjellta, në periudhën para Luftës së II Botërore, midis dy vendeve u nënshkrua dhe “Traktati i ekstradimit të keqbërësve”. Përfundimi i marrëveshjeve dypalëshe me Britaninë e Madhe, kishte rëndësi të veçantë për vendin tonë, jo vetën së ajo ishte një nga Fuqitë e Mëdha me potencë parësore në jetën ndërkombëtare, por edhe për faktin se në të gjitha aktet dypalëshe, kanë aderuar edhe kolonitë e shumta britanike të asaj kohe, gjë që zgjeronte hartën e marrëdhënieve ndërkombëtare lë vendit tonë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply