30 Maj 1990, Republika e Shqipërisë, aderoi në Konventën e Barcelonës

Më 30 Maj 1990, Republika e Shqipërisë, aderoi në Konventën e Barcelonës “Për mbrojtjen e Mesdheut nga ndotja”. Në vijim të kësaj Konvente, u nënshkruan dhe Protokollet “Për zonat veçanërisht të mbrojtura” (1992) dhe “Për mbrojtjen e biodiversitetit në Mesdhe” (1996).

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare