3 Mars 1937, qarkore e Ministrisë së Arsimit; “Të këndohet Himni Kombëtar para fillimit të mësimit”

Ministria e Arsimit me një qarkore të lëshuar, më 3 Mars 1937, i kërkonte të gjithë shkollave të vendit, që para fillimit të mësimit të këndohej Himni i Flamurit. Qarkorja kërkonte kryerjen e këtij riti me seriozitet, duke i qëndruar besnik tekstit dhe notave.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare