3 Gusht 1922, përfundoi Kongresi Arsimor i Tiranës

Më 3 Gusht 1922, përfundoi Kongresi Arsimor i Tiranës, i cili mori vendime të rëndësishme, për demokratizimin e shkollës shqiptare dhe njesimin e punës mësimore. Ai kërkoi vendosjen .e arsimit fillor të detyruar, miratoi afatet dhe programin e ri shkollor, për shkollat fillore, vendosi hapjen e shkollave të ulta profesionale 3 vjeçare dhe të gjimnazit 6 vjeçar, përgjysmoi orët e mësimit fetar dhe mori një varg vendimesh të tjera, për përparimin e arsimit kombëtar.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply