29 Nëntor 1912, nota e parë diplomatike e Qeverisë Shqiptare

Qeveria e Ismail Qemalit

Më 29 Nëntor 1912, Ismail Qemali me cilësinë e kryetarit të Qeverisë së Përkohshme dhe Ministrit të Punëve të Jashtme, formuloi notën e parë diplomatike drejtuar përfaqësuesve të Rusisë, Austrisë dhe Italisë në Vlorë, me të cilën i njoftonte për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe kërkonte vendosjen e marrëdhënieve zyrtare me qeverinë e re kombëtare. Në të njëjtën ditë ai i drejtohej me telegrame qeverive ballkanike, duke u bërë të ditur shpalljen e pavarësisë dhe dëshirën e popullit shqiptar për të jetuar në paqe e miqësi, me të gjitha shtetet fqinje. Këto ishin hapat e para të diplomacisë shqiptare, që u rilind bashkë me shtetin e ri shqiptar pas pesë shekujsh robërie.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply