26 Qershor 1769, ndodhi rrënimi i parë i Voskopojës

Në Qershor të vitit 1769, u krye djegia dhe rrënimi i parë i Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore, të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregëtare me Venedikun, Vjenën, Lajpcigun, etj. Atje në vitin 1720, u ngrit Akademia e re dhe shtypshkronja. Në këtë kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të rralla të kulturës. Ato shquhen për vlerat arkitektonike, për afresket dhe ikonat e mjeshtrave të mëdhenj, David Selenica, Kostandin e Athanas Zografi etj. Në Voskopojë, kanë jetuar e punuar edhe disa njerëz të shquar të arsimit dhe kulturës sonë, ndër të cilët spikat, Teodor Kavaljoti. Djegia e parë e Voskopojës, u pasua edhe nga dy të tjera. Ato janë shoqëruar me vjedhje dhe grabitje, që shkaktuan rrënimin e qytetit me 20 mijë banorë, largimin e popullsisë dhe zhdukjen e shumë vlerave, përfshirë Akademinë dhe shtypshkronjën me librat dhe dorëshkrimet e tyre.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply