26 Qershor 1878, dërgohet protestë Kongresit të Berlinit kundër cënimit të trojeve shqiptare

Të mbledhur në Prishtinë, më 26 Qershor 1878, përfaqësuesit e Kosovës, Rrafshit të Dukagjinit, Dibrës, Shkupit, Manastirit, Tetovës, Novipazarit, Senicës, Tashlixhës dhe Gucisë, formuluan dhe i dërguan Kongresit të Berlinit, një protestë në emër të popullsisë të këtyre krahinave, ku kërkonin të mos preket tërësia e tokave shqiptare. Akti, mban firmat e dhjetra përfaqësuesve të gjithë besimeve fetare në Shqipëri.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply