26 Nëntor 1929, miratohet Rregullorja e Administratës së Qarqeve për pyjet e kullotat

Rregullorja për pyjet dhe kullotat

Rregullorja e Administratës së Qarqeve për pyjet e kullotat, e miratuar, më 26 Nëntor 1929, shënon krijimin e një administrate të rregullt dhe detyrat e personelit të saj, për ruajtjen dhe mirë administrimin e kësaj pasurie të madhe të vendit tonë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply