22 Shtator 1880, shqiptarët e Italisë i drejtuan një thirrje të zjarrtë kombit shqiptar; të luftohet për terësi territoriale e çlirim të vendit

Shqiptarët e Italisë

Shqiptarët e Italisë, më 22 Shtator 1880, iu drejtuan me një thirrje të zjarrtë kombit shqiptar, për të vazhduar luftën heroike për ruajtjen e tërësisë territoriale dhe çlirimin e vendit. Thirrja u botua si broshurë e veçantë, e cila u shpërnda në Itali dhe Shqipëri dhe u përfshi edhe në përmbledhjen me dokumenta “Albania”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply