21 Shkurt 1914, Esat Pashë Toptani i ofroi zyrtarisht Vidit, kurorën e Shqipërisë

Më 21 Shkurt 1914, Esat Pashë Toptani, në krye të Delegacionit Shqiptar prej 14 anëtarësh, shkoi në Novi Vid të Gjermanisë, ku i ofroi zyrtarisht Princit Vilhelm fon Vid, kurorën e Shqipërisë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare