20 Shkurt 1897, u mblodh në Kalabri Kongresi i II për gjuhën shqipe

Në Unger (Lungero) të Kalabrisë, më 20 Shkurt 1897, u mblodh Kongresi i Dytë Arbëresh për gjuhën shqipe. Në këtë tubim, përveç studjuesve arbëresh të Italisë, merrnin pjesë edhe përfaqësues të shqipëtarëve me banim në Rumani dhe Austri, si dhe miq të Shqipërisë nga vende të ndryshme. Në Kongres u vendos të kërkohej nga qeveria Italiane që të hapej një degë e shqipes në Institutin Oriental të Napolit; të njihej zyrtarisht gjuha shqipe për arbëreshët dhe të përkrahej puna e atdhetarëve shqiptarë për përhapjen e arsimit e të kulturës kombëtare në Shqipëri, duke bashkëpunuar për këtë me veprimtarët e Shqipërisë e të Kolonive shqiptare në Rumani, Egjipt, etj.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare