2 Tetor 1900, Komiteti Shqiptar i Stambollit ftoi Fuqitë e Mëdha të pranojnë shqiptarët në gjirin e vëndeve të qytetëruara

Komiteti i Stambollit

Komiteti Shqiptar i Stambollit, në Tetor të vitit 1900, i drejtoi Sulltanit dhe qeverive të Fuqive të Mëdha , kërkesën që shqiptarët, kudo që janë, të pranohen në gjirin e vendeve të qytetëruara të Europës, si për shkak të lashtësisë së tyre, ashtu edhe për shkak të rëndësisë që i jep pozita gjeografike dhe historike.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply