18 Shtator 1835, Veziri i Madh i Perandorisë vjen në Shkodër për të shtypur kryengritjen

Hamza Kazazi

Më 18 Shtator 1835, në Shkodrën e rebeluar arriti vetë  veziri i madh në krye të një “Ushtrie të panumërt”.  Qëllimi ishte të “shuaj krenarinë e rebelëve”, pra të shtypë kryengritjen e shkodranëve që ziente që nga Maji i atij viti nën drejtimin e Hamza Kazazit.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply