18 Gusht 1920, u mblodh Kongresi Arsimor i Lushnjës

Më 18 Gusht 1920, u mblodh Kongresi Arsimor i Lushnjës, i cili trajtoi problemet e sistemit arsimor shqiptar, të strukturës dhe përmbajtjes së shkolLës, të njesimit le gjuhës në tekstet shkollore, shumë çështje didaktike dhe praktike të punës në shkollë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply