14 Gusht 1908, në Manastir, shqiptarët themeluan klubin e tyre “Bashkimi”

Më 14 Gusht 1908, në Manastir, shqiptarët themeluan klubin e tyre “Bashkimi”. Kryetar i tij, u zgjodh Fehim Zavalani, nënkryetar Gjergj Qiriazi dhe anëtarë të kryesisë Nuçi Naçi dhe Ferid Hypi KoIonja. Klubi kishle lokalet e veta dhe një shtypshkronjë moderne për kohën.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply