11 Shtator 1457, Papa Kaliksti III, i dërgon letër Skënderbeut; 1/3 e taksës kishtare të Dalmacisë i jepet Kastriotëve për nevoja të luftës

Papa Kaliksti III

Në letrën që Papa Kaliksti III, i dërgoi Gjergj Kastriotit me anë të ambasadorit shqiptar Gjergj Pjetri, më 11 Shtator 1457, në përgjigje të kërkesës së Heroit tonë Komëtar për ndihma, që të përballoheshin fushatat shkatërrimtare, të ndërmarra nga hordhitë osmane  në Shqipëri, e njoftonte  se kishte  ngarkuar Johan Navarin, që nga taksat kishtare, të mbledhura në Dalmaci, një e treta e tyre ti kalonte për nevojat e luftës, Skënderbeut.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply