11 Dhjetor 1926, ligji i letërkëmbimit Dino-Musolini mbi traktatin Italo-Shqiptar

Benito Musolini

Në ligjin e datës 11 Dhjetor 1926, legalizohej letërkëmbimi midis Ministrit të Shqipërisë në Romë, Xhemil Dino dhe kryetarit të Qeverisë Italiane dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Benito Musolini, mbi Traktatin Shqiptaro-Italian. Sipas këtij letërkëmbimi Shqipëria nuk kishte të drejtë të kishte marrëveshje dy a më shumë palëshe, apo të hynte në aleancë me një a më shumë shtete, pa pëlqimin e Italisë. Sikurse duhet teksti i vetë Traktatit, u regjistrua në Lidhjen e Kombeve, kurse letërkëmbimi Dino-Musolini, mbeti sekret dhe u botua pas 11 vitesh, në Maj të vitit 1937.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply