10 Dhjetor 1948, OKB miraton Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut

OKB

Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, më10 Dhjetor 1948, miratoi Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, e cila shpall të drejtat politike, ekonomike, sociale dhe kulturore të njeriut. Nga ajo kohë, 10 Dhjetori kremtohet si Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply