9 Qershor 1940, u miratua dekreti sipas të cilit Shqipëria njihet e hyrë në luftë me shtetet që dhe Mbretëria e Italisë ishte në luftë

E ashtuquajtura Asamble Shqiptare, e ngritur nga pushtuesit fashistë, miratoi dekretin e dates, 9 Qershor 1940, sipas të cilit citojmë, “Shqipëria njihet e hyrë në luftë me ato shtete me të cilat Mbretëria e Italisë ishte në luftë”. Vendimi i Asamblesë, u botua në Fletoren Zyrtare nr. 93, të datës 10 Qershor 1940, edhe sot trajtohet si argument kryesor juridik, për ruajtjen e gjëndjes së luftës nga diplomacia greke.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply