8 nëntor 1941, u themelua Partia Komuniste Shqiptare(PKSH)

8 Nëntor 1941, u themelua Partia Komuniste Shqiptare (PKSH), që pas nëntorit të vitit 1948 u quajt Partia e Punës e Shqipërisë (PPSH), e cila vijoi deri në vitin 1991.

Leave a Reply