7 Korrik 1878, Komiteti i Lidhjes së Prizrenit, vendosi marrjen e masave, për ruajtjen e territorit të Shqipërisë

Komiteti Kombëtar i Lidhjes së Prizrenit, më 7 Korrik 1878, vendosi marrjen e masave të nevojshme administrative dhe ushtarake, për ruajtjen e territorit të Shqipërisë. Për këtë qëllim, u krijua Komiteti Qëndror me qëndër në Prizren dhe praktikisht, u shpall mobilizimi i përgjithshëm. Të gjitha burrat e aftë, fhuhej në vendim, të paktën një njeri për familje, duhet të marrin armët.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply