5 Nëntor 1943, Mësymja e Përgjithshme e Dimrit

Mesymja e dimrit

Mësymja e Përgjithshme e Dimrit, filloi më 5 Nëntor 1943, me operacionin e forcave naziste dhe mercenarëve shqiptarë, kundër Pezës dhe përfundoi në Shkurt 1944. Në operacion morën pjesë njësitë e Vermahtit, me një efektiv prej 40 mijë veta dhe rreth 12 mijë forca mercenare.

Referencat:

Bibloteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply