4 Shkurt 1919, Konferenca e Paqes mori në shqyrtim pretendimet e Greqisë ndaj Shqipërisë

Në Konferencën e Paqes në Paris, më 4 Shkurt 1919, u krijua Komisioni Ndërkombëtar për shqyrtimin e kërkesave territoriale të diplomacisë greke, që kishin të bënin kryesisht me tokat shqiptare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare