30 Maj 1946, u krijua në Tiranë “Ndërrmarrja industriale shtetërore e shtypshkronjave”

Pas shtetëzimit të shtypshkronjave private, më 30 Maj 1946, u krijua në Tiranë “Ndërrmarrja industriale shtetërore e shtypshkronjave”. Me bashkimin e shtypshkronjave të tjera, stabilimenti në vitin 1947, u quajt Shtypshkronja “Mihal Duri”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare