3 Nëntor 1992, krijimi i fondit IFAD

IFAD

Republika e Shqipërisë, më 3 Nëntor 1992, aderoi në Marrëveshjen për krijimin e Fondit Ndërkombëtar  për Zhvillimin Bujqësor, IFAD.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply