3 Mars 1993, u miratuan një sërë ligjesh për taksat dhe ekonominë

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë i mbledhur, më 3 Mars 1993, miratoi disa ligje, që hapin rrugë juridike për kalimin e ekonomisë së vendit në një ekonomi tregu. Ato janë Ligji “Për tatimin dhe fitimin”, “Për tatimin mbi biznesin e vogël” dhe “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare