29 Shtator, Shqipëria mori pjesë në “Ditët europiane të pasurisë kulturore”

Trashëgimi kulturore

Për herë të parë vendi ynë, më 8 deri më 29 Shtator, mori pjesë në veprimtaritë e quajtura “Ditët europiane të pasurisë kulturore”. Historiku i kësaj veprimtarie ndërkombëtare e ka zanafillën në vitin 1985, në Francë, ku u organizua “Ditët e hapura për monumentet historike”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply