29 Shtator 1994, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, miratoi ligjin “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”

Kryqi i Kuq Shqiptar

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i mbledhur në seancë plenare, më 29 Shtator 1994, miratoi ligjin “Për Kryqin e Kuq Shqiptar” dhe “Për mbajtjen e emblemës dhe emrit të Kryqit të Kuq”. Me miratimin e ligjeve të mësipërme, shfuqizoheshin dekretet e viteve 1956, 1966 dhe vendoseshin normative të reja juridike, për veprimtarinë e kësaj organizate të rëndësishme humanitare dhe lidhjet e saj me botën e jashtme.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply