29 Mars 1973, pedagogë nga Tirana, nisën mësimdhënien në Fakultetin e Xehtarisë të Universitetit të Prishtinës

Më 29 Mars 1973, disa pedagogë të Universitetit të Tiranës, nisën mësimdhënien në Fakultetin e Xehtarisë të Universitetit të Prishtinës. Leksionet e tyre i ndiqnin studentët nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Më pas numëri i pedagogëve të ardhur nga Tirana u shtua edhe më shumë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare